Privacy Policy Πολιτική Διαχείρισης Δεδοµένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του Website

Η eleasgi.gr θεωρεί πως η διαχείριση των προσωπικών σας δεδοµένων είναι µία πολύ σοβαρή υπόθεση. Για το λόγο αυτό συµµορφώνεται απόλυτα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων 2472/1997 που εφαρµόζεται στις βάσεις δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων (GDPR) της ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Επίσης η eleasgi.gr συµµορφώνεται απόλυτα µε τον θεσπισµένο στην Ελλάδα νόµο 4624/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 137/29.08.2019, ο οποίος είναι απόλυτα εναρµονισµένος µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων GDPR που εφαρµόζει η ΕΕ.

H eleasgi.gr δεσµεύεται για την πλήρη εφαρµογή της ισχύουσας Ελληνικής νοµοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισµών λαµβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών µέτρων για την προστασία δεδοµένων προσωπικής φύσης.

Περιήγηση στον διαδικτυακό µας τόπο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό µας τόπο χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

H eleasgi.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του µόνο εφόσον οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως.

Ενηµερώνουµε ότι υπάρχει ειδική µέριµνα για τα στοιχεία που συλλέγονται µε τη βοήθεια των αρχείων cookies (Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Cookies). Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νοµοθέτη να συµβαδίσει η νοµοθεσία µε αυτές τις αλλαγές, η eleasgi.gr δεσµεύεται να σας ενηµερώνει στην ιστοσελίδα της (και όχι καθένα προσωπικά και µεµονωµένα) για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη/χρήστη µε την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει αµέσως την περιήγηση του στην ιστοσελίδα και να αποφύγει χρήση της στο µέλλον.

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδοµένων

Η eleasgi.gr δεσµεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δηλώνει ότι δε µπορεί να τα µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το Νόµο και αποκλειστικά στις Αρµόδιες Αρχές.

Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες µας µόνο µε τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεµόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, η eleasgi.gr θα διαγράφει αµέσως όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ο επισκέπτης/χρήστης µπορεί ανά πάσα στιγµή να επικοινωνήσει µε τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου στο info@eleasgi.gr για να ενηµερωθεί αν υπάρχει αρχείο µε τα στοιχεία του, ενώ µπορεί να τα αλλάξει και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυµεί.

H eleasgi.gr διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών της ιστοσελίδας καθώς και για στατιστικούς λόγους, να επεξεργάζεται µε αυστηρούς όρους εµπιστευτικότητας και ανωνυµίας, τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουµε

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόµατα – cookies

Η eleasgi.gr για την διευκόλυνση στη χρήση του διαδικτυακού µας τόπου, χρησιµοποιεί «cookies». Τα cookies είναι µικρά αρχεία δεδοµένων/κειµένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραµµα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού µας τόπου.

Χρησιµοποιούµε cookies για να κατανοήσουµε καλύτερα την χρήση του διαδικτυακού µας τόπου και να σας προσφέρουµε καλύτερη πλοήγηση.

Τα cookies µάς βοηθούν, για παράδειγµα, να καθορίσουµε αν έχετε ήδη επισκεφθεί µια σελίδα στον διαδικτυακό τόπο µας. Τα cookies µπορούν επίσης να µας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο µας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης.

Ενηµερώνουµε ότι τα cookies που χρησιµοποιούµε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδοµένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί µε άλλο τρόπο.

Εάν δεν επιθυµείτε την συλλογή πληροφοριών µέσω cookies, παρακαλούµε ρυθµίστε το πρόγραµµα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάµενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να µπλοκάρετε όλα τα cookies στο µέλλον και να λαµβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie (Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Cookies).

Ενηµερωτικά Δελτία – Newsletters

Η eleasgi.gr ενδέχεται να αποστέλλει κατά καιρούς ενηµερωτικά δελτία (newsletter) προς τους εγγεγραµένους χρήστες της.

Παρέχουµε την υπηρεσία Newsletter σε όσους επισκέπτες/χρήστες το επιθυµούν, αφού προηγουµένως συµπληρώσουν µια σχετική φόρµα µε το e-mail τους ή / και το ονοµατεπώνυµο τους, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και µόνο τότε.
Με αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες/χρήστες εγγράφονται στην υπηρεσία Newsletter χωρίς αυτό να σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του περιεχοµένου των Newsletters, το οποίο σε κάθε περίπτωση ανήκει κατ΄ αποκλειστικότητα στην εταιρεία.

Σε κάθε ενηµερωτικό δελτίο που λαµβάνετε έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής (opt-out) ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων µε σχετικό σύνδεσµο στο τέλος του e-mail.

Η eleasgi.gr διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει οποιονδήποτε από τις λίστες ενηµερωτικών δελτίων χωρίς συγκεκριµένη ειδική αιτιολόγηση.
Οι διαχειριστές της eleasgi.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθµη λειτουργία των ενηµερωτικών δελτίων. Παρ’ όλα αυτά, ενηµερώνουµε ότι υπάρχει πάντα µια µικρή πιθανότητα να εµφανιστούν προβλήµατα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως.

Για οποιοδήποτε ζήτηµα ανακύψει καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά µε τη λειτουργία των ενηµερωτικών δελτίων, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο info@eleasgi.gr.

Μηνύµατα µέσω φόρµας επικοινωνίας

Μπορείτε να αποστείλετε τυχόν µήνυµά σας στη eleasgi.gr µέσω της γενικής φόρµας επικοινωνίας.

Ενηµερώνουµε πως όταν υποβάλλετε το µήνυµά σας µέσω οποιασδήποτε φόρµας επικοινωνίας προς την eleasgi.gr, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά µε τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων (ονοµατεπώνυµο, e-mail, τηλέφωνο) εκ µέρους της eleasgi.gr.
Η eleasgi.gr δεσµεύεται να µη χρησιµοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εµπορικής προώθησης ούτε να τα µεταβιβάζει σε τρίτα µέρη.

IP Addresses

Η eleasgi.gr µπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP µέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή σας, αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site µας, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.

Στις περιπτώσεις που ο φυλλοµετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από τον διαδικτυακό µας ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται για την παροχή πιο εξατοµικευµένων πληροφοριών.

Σε κάθε περίπτωση, ενηµερώνουµε ότι η άδεια σας αυτή, µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή µε το να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του φυλλοµετρητή σας.

Εάν επιλέξετε να µην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να µην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριµένες υπηρεσίες της eleasgi.gr.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσµων (link) εντός της eleasgi.gr, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων µερών.
Η τοποθέτηση των συνδέσµων αυτών έχει γίνει µε µοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών/χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο.

Δεν αποτελεί για λογαριασµό µας, επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχοµένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται µε σύνδεσµο (link).
Ο εκάστοτε σύνδεσµος οδηγεί σε εναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποία υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.
Η eleasgi.gr δε φέρει επίσης καµία απολύτως ευθύνη για το περιεχόµενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται µε σύνδεσµο (link).

Η πρόσβαση µε τη χρήση των παρεχόµενων συνδέσµων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαµβάνει χώρα µε την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων σας

Τα δεδοµένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εµάς µόνο για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο µας έχετε κοινοποιήσει τα δεδοµένα σας και σε συµµόρφωση µε τις κείµενες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές νοµοθετικές διατάξεις.

Αν µας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων για ενηµερωτικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), τότε θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα σας για αυτόν τον σκοπό µέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγµή µε ισχύ για το µέλλον.

Επικοινωνία, αίτηµα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, φραγή, διαγραφή

Μπορείτε ανά πάσα στιγµή και χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, να εναντιώνεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων για το µέλλον, να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή αυτών, ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά µε τα δεδοµένα που αποθηκεύονται από εµάς για το άτοµο σας ή τη διόρθωση αυτών.

Για τους λόγους αυτούς, µπορείτε να µας στείλετε e-mail µε το αντίστοιχο αίτηµα σας στο info@eleasgi.gr ή να χρησιµοποιήσετε την γενική φόρµα επικοινωνίας του διαδικτυακού µας τόπου.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδοµένων

H eleasgi.gr αναγνωρίζει ως πολύ σοβαρό ζήτηµα, το θέµα της ασφάλειας των δεδοµένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρµόζονται οι πλέον ενδεδειγµένοι τεχνικοί µηχανισµοί προστασίας περιεχοµένου. Η επιδίωξή µας είναι να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρµογή των αντίστοιχων νοµοθετικών προβλέψεων.

H eleasgi.gr προστατεύει τους επισκέπτες / χρήστες από τυχόν υποκλοπές στοιχείων µε την µέθοδο κρυπτογράφησης SSL-256 bit. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδοµένων-στοιχείων.

Οι σχεδιαστές και διαχειριστές της ιστοσελίδας, πραγµατοποιούν κάθε δυνατή ενέργεια ώστε να αναπτύσσουν, ενηµερώνουν και βελτιώνουν της παρεχόµενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Εντούτοις, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να παρουσιαστούν σφάλµατα / δυσλειτουργίες / διακοπές στο περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου ή/και να εµφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισµικό (malware) είτε στον διαδικτυακό τόπο είτε στον διακοµιστή της.

Ενηµέρωση και τροποποίηση

Η Εταιρεία µπορεί ανά πάσα στιγµή να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιµέρους τµήµατα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση προηγούµενης ειδικότερης ενηµέρωσης. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούµε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτού χρησιµοποιήσετε τον διαδικτυακό µας τόπο, ώστε να ενηµερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενηµερώσεις.